Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉正文〉[知難而退]

知難而退

Print   Add note
FontSmallMediumLarge
Idiom知難而退
Bopomofo ㄋㄢˊ ˊ ㄊㄨㄟˋ
Pinyinzhī nán ér tuì
Conceptual很難, 放棄, 退縮, 難事, 難關, 退讓, 投降, 退卻, 軍事, 戰事, 清楚狀況, 自動放棄, 人物, 行為
分 類 | 經部:左傳 | 人物:行為 | 軍事:戰事
Interpretation作戰時遇形勢不利就先行退兵。◎語出《左傳.僖公二十八年》。後用「知難而退」泛指行事遇到困難就退縮不前或應伺機退卻。
Allusion source
 • 《左傳.僖公二十八年》
  楚子入居于申,使申叔去穀,使子玉去宋,曰:「無從晉師!晉侯在外十九年矣,而果得晉國。險阻艱難,備嘗之矣;民之情偽,盡知之矣。天假之年,而除其害,天之所置,其可廢乎?《軍志》1>曰:『允當2>則歸。』又曰:『知難而退。』又曰:『有德不可敵3>。』此三志者,4>之謂矣。」

  〔Annotation〕

  1. 《軍志》:周代的兵書,現已亡佚。
  2. 允當:公平適當。
  3. 不可敵:不可與之為敵。
  4. 晉:周代諸侯國。春秋時據有今山西省大部分與河北省西南地區,地跨黃河兩岸。後為韓、趙、魏三家所分,遂亡。
 • 《左傳.宣公十二年》
  夏,六月,晉師救鄭。荀林父將中軍,先縠佐之;士會將上軍,郤克佐之;趙朔將下軍,欒書佐之。……及河,聞鄭既及楚平,桓子欲還,曰:「無及於鄭而勦民,焉用之?楚歸而動,不後。」隨武子曰:「善。會聞用師,觀釁而動。德刑、政事、典禮不易,不可敵也,不為是征。……德立刑行,政成事時,典從禮順,若之何敵之?見可而進,知難而退,軍之善政也。兼弱攻昧,武之善經也。子姑整軍而經武乎!猶有弱而昧者,何必楚?」
Allusion description知難而退」原是古代兵書中的一個術語,意思是:作戰時應隨機應變,遇形勢不利就先行退兵。在《左傳.僖公二十八年》及《左傳.宣公十二年》中都引錄了這個術語。春秋時代,晉、楚為最兩個最大的國家,彼此都無不想擊敗對方以爭奪霸權,常藉其他小國之名向對方開戰。根據《左傳.僖公二十八年》記載,楚成王出兵包圍宋國,宋國向晉國求援,晉文公於是準備向楚國開戰。楚成王得知這個消息,便立刻命令軍隊撤離,他說:「千萬不要和晉國軍隊交戰!晉文公重耳登基前在外流亡十九年,嚐盡各種艱難險阻,也詳知民情。而今上天賜予天命,我們怎麼能以人力違逆天意呢?《軍志》裡說:『如果對方是適當的人選,就應該退兵。』又說:『知道形勢不利就應先行退卻。』又說:『不要與有德者為敵。』這三者都針對晉國來說的啊!」楚成王話中的「知難而退」,即是引自兵書《軍志》。另外,典源又見《左傳.宣公十二年》,內容則是表述楚國攻打鄭國,晉國派兵援鄭,但晉軍抵達前鄭國就已投降,晉軍統帥荀林父(ㄈㄨˇ)於是打算班師回朝。當時,中軍副將先縠(ㄏㄨˊ)不同意,主張追擊楚軍,上軍主將士會勸他說:「一個國家若是德行、刑罰、政令、事務、典章、禮儀都具備,那就不應與他為敵。楚國現在正是這樣,我們如何能與他為敵?何況,看到有可乘之機就前進,看到形勢不利就先退卻,如此才是用兵之道啊!」士會的這番話,其中也用到「知難而退」一語,在《左傳》的這兩個篇章裡,此語所表述的都是一種戰略運用。後來「知難而退」則被用來泛指行事遇到困難退縮不前或應伺機退卻。
Proof of documented content
 1. 左傳.僖公二十八年》(290) :「《軍志》曰:『允當則歸。』又曰:『知難而退。』又曰:『有德不可敵。』此三志者,晉之謂矣。」(源)
 2. 左傳.宣公十二年》(290) :「見可而進,知難而退,軍之善政也。」(源)
 3. 吳子.料敵》(7) :「不如敵人,避之勿疑。所謂見可而進,知難而退也。」
 4. 藝文類聚.卷二三.人部七.鑒誡》(50) 引三國魏.王昶(家誡):「若樂毅帥弱燕之眾,東破強齊,收七十餘城,其功盛矣,知難而退,保身全名。」
 5. 唐.皇甫湜(6)答李生第二書(3) :「夫無難而退,謙也;知難而退,宜也,非謙也。」
 6. 兒女英雄傳.第三一回》(658) :「你看這群賊,要果然得著這位姑娘些底細,就此時認些晦氣走了,倒也未嘗不是知難而退。」
 7. 冷眼觀.第一回》(21) :「我心中本來有點瞧不起這一班人,他既知難而退,正合我的意思。」
Instructions一、

Semantic description

作戰時遇形勢不利則行退兵。

Usage category

用在「殘弱怯戰」的表述上。

Example

 1. 敵軍見到我軍兵力強大,便知難而退,開始撤軍。
 2. 只要我方繼續加強防禦工事,對方屢攻不進,就會知難而退

二、

Semantic description

指行事遇到困難退縮不前或應伺機退卻。

Usage category

用在「顧忌畏縮」的表述上。

Example

 1. 想要成就事業,必須冒險犯難,不能有知難而退的想法。
 2. 既然知道自己的能力有限,就該知難而退,何必硬撐呢?
 3. 這次試鍊的條件很嚴格,目的就是希望沒能力的人知難而退
 4. 相親時,她故意說一些讓對方難堪的話,就是要對方知難而退

Identification

Antisense idiom

知難而行勇往直前
︿
Top